Børnenes udvikling

I Spirevippen har vi fokus på børnenes udvikling og læring og arbejder ud fra pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske lærerplaner går i korte træk ud på, at vi ved at dokumentere og synliggøre vores arbejde med børnenes læring bliver mere bevidste om, hvordan vi kan støtte og udfordre det enkelte barns udvikling på bedste vis.

Som forældre bliver du i stuens månedlige nyhedsbrev orienteret om, hvilket læreplanstema vi vil arbejde med i den kommende måned.

Vi udarbejder og evaluerer vores pædagogiske læreplan hvert andet år.


Seneste tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn.

Leg med faldskærm


Spirevippen, Skovhavevej 3A, 5400 Bogense, Tlf.: 64812813