Deltidsplads, kombi – og fleksibel ordning

Deltidsplads, kombi - og fleksibel ordningDet er muligt fra d. 1.1.2019 som indskrevet barn og efter aftale med den daglige leder i gårdbørnehaven Spirevippen at ansøge (via bopælskommunen) om en deltidsplads (max. 30 t/u) om ugen. Vi tilbyder pasningen i tidsrummet fra kl. 9.00. – 15.00.

Læs mere på Nordfyns kommunes hjemmeside: https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Familie-og-boern/Dagtilbud/Deltidspladser-i-forbindelse-medbar…

Deltidsplads kan ansøges hvis: En eller begge forældre afholder barselsorlov i en sammenhængende periode fra barnet er 26 uger og indtil Skolestart mod reduceret egenbetaling. I skal som forældre, sende jeres ansøgning til jeres bopælskommunen senest 2. mdr. før deltidspladsen ønskes. I perioden hvor deltidspladsen benyttes skal pladsen påbegyndes d.1. i en måned – og ophøre den sidste hverdag i mdr. En deltidsplads er max 30 t/u, og timerne opgøres over en periode på 4 uger.

Timerne bliver indberettet til kommunen, som har godkendt deltidspladsen. Ved overskridelse af pasningstiden for deltidspladsen, følges Nordfyns kommunes procedure herfor. Vores pris for deltidspladsen er 95 % af vores takst.

Kombinations tilbud: Forældre med dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov og hvor behovet er uden for Spirevippens åbningstid muligt at søge en deltidsplads, og et tilskud til fleksibel pasning. I skal her kontakte jeres bopælskommune – læs desuden reglerne herfor. Vi er ikke en del af ”godkendelsen” og forældre ansætter selv en børnepasser. Læs mere på Nordfyns kommunes hjemmeside https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Familie-ogboern/Dagtilbud/Kombinationstilbud

Fleksibel pasning: Forældre med dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning kan via deres bopælskommune søge om fleksibel ordning, som betyder at I kan have en deltidsplads i institutionen plus en privat pasningsordning. Det gennemsnitlige timeantal skal dog være minimum være 10 t/u. Læs mere på Nordfyns kommunes hjemmeside: https://www.nordfynskommune.dk/Borger/