Værdier

VærdierGårdbørnehaven Spirevippens værdier tager udgangspunkt dels i børnehavens særlige fokus på ”fra jord til bord” som vores grundlæggende særkende og pædagogiske princip, og dels vores lokale fortolkning af Nordfyns Kommunes værdigrundlag. Derudover har vi tilføjet ”professionalisme” ud fra et ønske om at understrege forpligtelsen til at sikre faglighed og kvalitet i vores dagtilbud.

Værdierne er ultimo 2009 besluttet og beskrevet i samarbejde mellem bestyrelse og personale.

Fra jord til bord:

Vi mener, at børn vokser og udvikler sig allerbedst ude i naturen fortrolige med årstidernes skiften og de muligheder for udfordringer, hver årstid bringer. I Gårdbørnehaven Spirevippen har vi en hverdag med dyr, frugthave og køkkenhave.

Ordentlighed:

Vi prioriterer et miljø og et fællesskab, hvor vi tager vare på os selv og hinanden. Vi er bevidste om, at et gode relationer er en forudsætning for motivation, trivsel og glæde i vores hverdag. Vi ser det positive først og gør vores bedste for at skabe en god dag for alle – både kolleger, børn og forældre.

Troværdighed:

VærdierVi er loyale over for hinanden som kolleger og som nærværende voksne i forhold til børn og forældre. Loyalitet betyder, at vi i respekt for hinanden udviser ærlighed. Vi tager pædagogisk og økonomisk ansvar og er grundige og tro mod de aftaler, vi indgår.

Åbenhed:

Vi går foran indenfor vores felt og kan lide at tænke stort, nyt og fremadrettet. Inspiration og nysgerrighed er en vigtig drivkraft, og vi afsøger gerne nye muligheder i vores daglige arbejde. Vi er trygge ved at vise handlekraft og tage initiativ – og værdsætter også, når andre gør det.

Synlighed:

Vi gør os umage med, at al kommunikation er tydelig og til at forstå og lægger vægt på, at der er sammenhæng mellem ord og handlinger. Vi deler vores viden, inddrager og anerkender hinanden, så forventninger er afstemte og alle ved, hvilke mål vi vil opnå og hvorfor.

Professionalisme:

Vi er motiverede og søger udvikling og udfordring af vores personlige og faglige kompetencer. Vi ser det som en fælles opgave at yde service af bedst mulig kvalitet. Vi engagerer os og tager sammen ansvar for helheden og opgavernes løsning

Fra jord til bord

I spirevippen deltager børnene i det daglige arbejde i i vores gårdlignede miljø og lærer gennem deres sanser og de fælles aktiviteter om naturen, og om hvor maden stammer fra.

Børnene deltager aktivt i at så, høste, tilberede og spise vores afgrøder og lærer på denne måde ikke kun, hvor maden stammer fra, men også om årets gang og naturens cyklus. Ved at passe dyrene får børnene også et indgående kendskab til dyrenes liv og lærer at behandle dem med respekt.

Dyr

VærdierVi har får, fugle, fisk og kaniner, som børnene dagligt hjælper med at passe. De skal fodres hver dag og der skal gøres rent ved dem jævnligt. Børnene er en af processerne, og de lærer at omgås dyr på en god og respektfuld måde.

Vi har jævnligt oppe til overvejelse, hvilke dyr, børnene har gavn af, hvordan dyrene trives med børnene. Gennem tiden har vi også haft geder og høns og det kommer måske igen.

Friluftsrådet grønne flag

I Spirevippen gør vi en særlig indsats for at bringe børnene ud i naturen – en indsats som hvert år siden 2009 er blevet anerkendt med Friluftsrådets grønne flag under mærkningsordningen “Grønne Spirer”.

Følg selv med på Grønne Spirers hjemmeside: https://groennespirer.dk/

Læring i naturen

Naturen er oplagt til at stimulerer børnenes sanser og styrke motorikken. Vi bruger naturen i og omkring os til at følge planternes udvikling, som børnene smager, mærker og dufter til. Vi taler om, hvad planterne kan bruges til, og hvordan de udviklinger sig gennem årets løb.

For førskolebørnene har vi også et særligt tilbud i form af “Naturgruppen”, som kører ud i børnehavens egen bus for at opsøge naturoplevelser uden for børnehavens fysiske rammer.