Bestyrelsen i spirevippen

Spirevippen er en privat selvejende integreret daginstitution, hvilket betyder at det er bestyrelsen der er den øverste myndighed. Den har i sidste ende det juridiske og økonomiske ansvar for hele institutionen.

Spirrevippens daglige leder referere til bestyrelsen.

Det er forældre og personalet, som sammen skaber institutionen, og bestemmer hvordan den skal være.

Bestyrelsen i en privat institution har dermed et større ansvar og flere pligter at leve op til. Men heldigvis er det sådan, at når man tager ansvar kan man påvirke resultatet, og med ansvar kommer engagement og ejerskabsfølelse. Det mærker vi i høj grad i Spirevippen, hvor der er fantastisk forældresamarbejde, og en høj arbejdsglæde hos personalet

Spirevippen  er selvejende, hvilket betyder at institutionen ejer sig selv. Der er ingen aktionærer der kan trække overskud ud af institutionen, alt overskud forbliver i institutionen til gavn for institutionen.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen 2024

Formand – Mette Korsgaard, e-mail: formand@spirevippenbogense.dk

Næstformand – Majbritt Søgaard

Bestyrelses medl. – Jacob Bendtsen

Bestyrelses medl. – Martin Kris Petersen

Bestyrelses medl. – Katja Jobling

Suppl. –Louise Povlsen

Suppl.- Michelle H. Mortensen

Medarbejder repræsentant, –Britt Dejbjerg, uden stemmeret

Daglig leder –Vivi Godt, uden stemmeret