Bestyrelsen i spirevippen

Spirevippen er en privat selvejende integreret daginstitution, hvilket betyder at det er bestyrelsen der er den øverste myndighed. Den har i sidste ende det juridiske og økonomiske ansvar for hele institutionen.

Spirrevippens daglige leder referere til bestyrelsen.

Det er forældre og personalet, som sammen skaber institutionen, og bestemmer hvordan den skal være.

Bestyrelsen i en privat institution har dermed et større ansvar og flere pligter at leve op til. Men heldigvis er det sådan, at når man tager ansvar kan man påvirke resultatet, og med ansvar kommer engagement og ejerskabsfølelse. Det mærker vi i høj grad i Spirevippen, hvor der er fantastisk forældresamarbejde, og en høj arbejdsglæde hos personalet

Spirevippen  er selvejende, hvilket betyder at institutionen ejer sig selv. Der er ingen aktionærer der kan trække overskud ud af institutionen, alt overskud forbliver i institutionen til gavn for institutionen.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen 2022

Formand – Lene Borne Jørgensen, e-mail: formand@spirevippenbogense.dk

Næstformand – Michelle Rennie Clausen

Bestyrelses medl. Palle Skjøtt

Bestyrelses medl. Maria Juel

Bestyrelses medl. Danni Skovlunde

Suppl. Jacob Bendtsen

Suppl. Rikke Juul Mortensen

Medarbejder repræsentant, Birte Jørgensen, uden stemmeret

Daglig leder Vivi Godt, uden stemmeret